články 2018
     Ve dnech 12. - 14. ledna jsme udělali u nás ve zbrojnici klasickou hasičskou zabijačku. Vše začalo již v pátek vařením krup a dalšími nutnými přípravami včetně dovezení vepře. Ráno v sobotu to vypuklo. Jakmile začala voda v kotlech vařit, šlo se na věc. Hbité ruce bratra Dolanského, sborového řezníka, udělaly pár rychlých pohybů a vepřové leželo na zemi. Po odkrvení následovala očista od tělního ochlupení a dále již práce na zabijačkových pokrmech jako obcházka, polévka, vařené maso, tlačenka, škvarky atd. Vše bylo hotovo až za tmy a do noci probíhal již jen společenský hovor u stolů. V neděli následoval nezbytný úklid a oběd, a poté jsme již šli odpočívat po dlouhém a náročném víkendu domů. (foto)     V pátek 12. ledna se konala Výroční valná hromada 8. okrsku a to v Želechovicích U Březíků. Po přivítání hostů velitele okrsku bratrem Cholastou z Lípy následovala minuta ticha za zemřelé bratry a sestry.

     Stěžejním bodem byla zpráva o činnosti starosty našeho okrsku, bratra Zichy z našeho sboru. Ten nám podal přehled činnosti jak okrsku jako takového tak i jednotlivých sborů. Práce všichni dohromady za rok uděláme opravdu hodně, to je na místě říct.

     Další byla zpráva hospodáře bratra Chmely z Pasek, který nám přednesl, jak se na tom okrsek má finančně. Lehký schodek byl dán nenadálými výdaji, a tudíž by se neměl opakovat.

     Sestra Skydánková z Jaroslavic přečetla plán práce na rok 2017, který byl splněn. Máme celkem 373 členů z toho 100 mladých hasičů do 18 let, v celkem 6 sborech.

     Dále následovala diskuse. Bratr Rafaja z Klečůvky zmínil soutěž o pohár primátora města Zlína. Bratr Mazal z Lípy pak otevřel téma postupujících týmů na okresní soutěž. Dále se řešila otázka pojištění soutěží v rámci Grand Prix. Proběhla také informace, že náš okrsek byl jako jeden z prvních zaregistrován jako pobočný spolek. Bratr Paták z Klečůvky poděkoval za práci a připomněl důležitou úlohu preventistů v SDH.

     Posledním bodem byl plán práce na 2018 a jeho odhlasování. Dále již následovalo jen občerstvení a po něm již jen neoficiální část schůze.     V pátek 5. ledna se konala Výroční valná hromada sboru z Lužkovic, na které byli za náš sbor přítomni bratři Čechmánek a Hrazdira. Po přivítání starostou bratrem Liškou a uctění zemřelých bratrů a sester minutou ticha starosta přečetl zprávu o činnosti, dále byla přečtena zpráva velitele SDH, zpráva kontrolní a revizní rady a zpráva hospodáře. Poté následovala diskuze, ve které vystoupili v podstatě všichni hosté se svým příspěvkem. Poté již následovalo občerstvení. Schůze se nesla ve velmi přátelském duchu, což bylo super. Dále již následovala volná zábava.